Αρχική Σελίδα » Εκδόσεις

Εκδόσεις

Το εκδοτικό έργο του ΚΕΔΙΣ περιλαμβάνει: μελέτες, βιβλία, συλλογικούς τόμους, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, αρχειακές αναλύσεις, και γενικά έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις.

Για την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας, το ΚΕΔΙΣ διοργανώνει ειδικές ημερίδες, σεμινάρια διά βίου μάθησης, βιβλιοπαρουσιάσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για κάποια από αυτά πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Βιβλία
Επιστημονικά Άρθρα
Αναλύσεις
Άρθρα στον τύπο
Φοιτητικές Ιστορίες